Tagarchief: Roland Barthes

Bc #131: Roland Barthes

[H]et menu biedt voornamelijk gegrild vlees … Maar waarom kijkt deze koe zo vriendelijk toe terwijl de gasten zijn soortgenoten opeten? Zij heeft een functie, namelijk de gast op zijn gemakt te stellen. De kleinburger wil zijn vlees graag in een gemoedelijke, veilige sfeer kunnen opeten, zonder geplaagd te worden door bloederige beelden uit het slachthuis. De goedige koeienkop moet daar als een soort morele steun in de rug toe bijdragen. [D]e mythe … kijkt niet op een strijdigheid (de vrolijke koe) meer of minder, mits de mythe een euforisch gevoel van veiligheid doet heersen.

(Uit: Roland Barthes, Mythologieën (orig. Mythologies [1957], vert. Kees Jongenburger). Utrecht: IJzer, 2002, 165)

OVER DEZE RUBRIEK

Advertenties

Postmodernisme revisited: Het nieuwe synoniem voor ‘stom’?

Drie jaar geleden werd op deze plek het postmodernisme besproken. Dit mondde uit in een vrij droog lemma waarin kort de ontwikkeling van het begrip wordt besproken, en wat het zo ongeveer inhield.

Het leuke van een blog is dat het voortschrijdend inzicht zich onder je neus voltrekt. Niet alleen het sóórt stof dat op deze plek in de afgelopen paar jaar is geadresseerd (en de manier waarop) verandert, maar ook de levende definitie van diezelfde stof. Stof waarvan je dacht dat je die voorgoed in steen had gebeiteld. Nailed it.

Het was de frisse naïveteit van de kersverse schoolverlater: ‘en nu zal ik jullie voor eens en altijd laten zien wat postmodernisme inhoudt’. Poppetje gezien, kastje dicht.

Er is meer dan genoeg aanleiding om nog eens het licht te doen schijnen over dat ‘postmodernisme’ (PoMo voor intimi). Het was al niet per se bij iedereen een geliefd gespreksonderwerp – vooral onder studenten die er maar met moeite chocola van konden maken –, maar sinds de vorige bespreking van het onderwerp is postmodernisme een onwijs middle-of-the-road scheldwoord geworden. Voor zo ongeveer àlles.

Hoe kon dat in die tussentijd gebeuren?

Hou je vast: zware kost ligt in het verschiet. Maar zware kost die het verdient om te worden verteerd, aangezien het schampt aan een aantal van de grote problemen van onze tijd.
Lees verder

Bc #113: Roland Barthes

Het officiële woordgebruik met betrekking tot Afrikaanse zaken heeft … een zuiver axiomatisch karakter. Dat wil zeggen dat het geen enkele communicatieve waarde heeft, maar slechts dient om te intimideren. Het is dus een schriftuur, een taal die ten doel heeft de normen en de feiten te doen samenvallen en aan de cynische werkelijkheid de rechtvaardiging van een edele moraal te geven.

(Uit: Roland Barthes, Mythologieën (orig. Mythologies [1957], vert. Kees Jongenburger). Utrecht: IJzer, 2002, 147)

OVER DEZE RUBRIEK

Bc #95: Roland Barthes

Het spreekt vanzelf dat het ‘individualisme’ alleen een luxe exportproduct is. Als er meer op het spel staat gebruikt men er in Frankrijk … een heel ander woord voor. Toen vierhonderd dienstplichtigen van de luchtmacht op een zondag weigerden naar Noord-Afrika te vertrekken, sprak le Figaro niet meer van sympathieke anarchie of benijdenswaardig individualisme: het ging hier niet meer om een museum of de metro, er stonden grote kapitalen op het spel in de koloniën, de ‘wanorde’ was plotseling niet meer het uitvloeisel van een grootse Gallische deugd, maar de samenzwering van enkele ‘raddraaiers’ …

(Uit: Roland Barthes, Mythologieën (orig. Mythologies [1957], vert. Kees Jongenburger). Utrecht: IJzer, 2002, 141)

Bc #78: Roland Barthes

Geen enkele van deze al te geraffineerde foto’s grijpt ons aan. dat komt doordat wij als toeschouwer beroofd zijn van ons oordeel: er is voor ons gebeefd, nagedacht en geoordeeld; de fotograaf heeft ons geen ruimte gelaten voor iets anders dan oppervlakkige intellectuele instemming: wij voelen slechts een technische belangstelling voor die beelden; zij zijn door de maker zelf zozeer bedolven onder de vingerwijzingen dat ze voor ons absoluut geen geschiedenis meer hebben, het staat ons niet meer vrij uit te vinden hoe wij dit synthetische voedsel willen verwerken, voorgekauwd als het is door de maker.

(Uit: Roland Barthes, Mythologieën (orig. Mythologies [1957], vert. Kees Jongenburger). Utrecht: IJzer, 2002, 113)

Bc #48: Roland Barthes

A paradox: the same century invented History and Photography. But History is a memory fabricated according to positive formulas, a pure intellectual discourse which abolishes mythic Time; and the Photograph is a certain but fugitive testimony…

(Uit: Roland Barthes, Camera Lucida. Reflections on photography (orig. La chambre claire [1980], vert. Richard Howard). New York: Farrar, Straus and Giroux, 2010, 93)

KBH #2: Nederland van Boven

Na het doorslaande succes van KBH-Aflevering 1 over Tegenlicht stort de Kritische BankHanger zich deze week op de VPRO-serie Nederland van Boven, de aflevering Waarom wonen we waar we wonen?.

Gedachteloos voor de buis hangen kan dus uitermate prettig zijn. Maar een opmerkzame blik vanaf de bank is af en toe zeer op zijn plaats, want laten we eerlijk zijn: er is ook ontzettend veel shit die ons dagelijks wordt opgedrongen. Roland Barthes zei dat er een tragische discrepantie bestaat tussen de overrompelende rijkdom van de waarneembare wereld en de extreme armoede van ons vermogen om haar waar te nemen. De Kritische BankHanger doet een nobele poging om de strijd aan te gaan met die armoede.
Lees verder