Tagarchief: Albert Camus

Bc #118: Albert Camus

‘Houd uw mond, dat is beter voor uw zaak.’ In zekere zin leek het of deze zaak buiten mij om werd behandeld. Alles verliep zonder inbreng van mijn kant. Mijn lot werd bedisseld zonder dat mij naar mijn mening werd gevraagd.

(Uit: Albert Camus, De vreemdeling (orig. L’étranger [1942], vert. Peter Verstegen), Amsterdam: De Bezige Bij, 2013: 112)

OVER DEZE RUBRIEK

Advertenties

Bc #86: Albert Camus

Vandaag de dag staan we altijd net zo gauw klaar om te oordelen als om aan seks te doen. Met dit verschil dat het oordelen tenminste altijd bevredigt.

(Uit: Albert Camus, De val (orig. La Chute [1956], vert. Dolf Verspoor). Amsterdam: De Bezige Bij, 1985, 61)

Bc #41: Albert Camus

Is het niet frappant dat alleen de dood onze gevoelens wakker schudt? Wat houden we toch van vrienden die pas overleden zijn, waar of niet? Wat bewonderen we onze leermeesters die niet meer spreken, met hun mond vol aarde! […] Nogal logisch! Die leggen ons geen verplichting op… de vriend waar wij echt van houden is de kersvers overledene, de overledene die pijn doet: kortom onze eigen emotie, onszelf.

(Uit: Albert Camus, De val (orig. La Chute [1956], vert. Dolf Verspoor). Amsterdam: De Bezige Bij, 1985, 27)

Bc #4

Wie beroepshalve of uit roeping veel over de mens heeft nagedacht wil wel eens een zeker heimwee krijgen naar de oerwezens. Die houden er tenminste geen bijbedoelingen op na.

(Uit: Albert Camus, De val (orig. La Chute [1956], vert. Dolf Verspoor). Amsterdam: De Bezige Bij, 1985, 6)