Categorie archief: boekcitaat van de week

Bc #124: Ryszard Kapuściński

How different the image of the same Other is in the era of anthropomorphic beliefs, in other words those where the gods can take on human form and behave like people. For in those days no one could be sure if an approaching traveller, nomad or stranger were a man or a god resembling a man. This uncertainty, this intriguing ambivalence is one of the sources of the culture of hospitality, which recommends showing every form of kindness to newcomers.

(Uit: Ryszard Kapuściński, The Other (orig. Ten Inny [2006], vert. Antonia Lloyd-Jones). London: Verso, 2008: 83)

OVER DEZE RUBRIEK

Advertenties

Bc #123: Gustave Flaubert

Zo, naast elkaar gezeten … belandden ze in een van die vage gesprekken waarin de toevallig geuite zinnen steeds weer leiden tot dat ene middelpunt: wederzijdse sympathie.

(Uit: Gustave Flaubert, Madame Bovary (orig. [1857], vert. Hans van Pinxteren), Amsterdam: L.J. Veen, 2007, 106)

OVER DEZE RUBRIEK

Bc #122: Alain Robbe-Grillet

Om haar gesloten lippen zweeft een vluchtig, tevreden, dromerig of verstrooid glimlachje. Daar het onveranderlijk en al te gelijkmatig is, kan het net zo goed onoprecht, zonder meer geveinsd, mondain, of zelfs denkbeeldig zijn.

(Uit: Robbe-Grillet, Alain, Jaloezie (orig. La Jalousie [1961], vert. C.N. Lijsen), Amsterdam: De Bezige Bij, 1961, 123)

OVER DEZE RUBRIEK

Bc #120: György Konrád

Er komt nog een dag dat er een gebonden editie van Beszélö zal verschijnen, als eerbetoon aan zijn rol als voorloper en inleider van de huidige versnelde veranderingen. Wetenschappers en romanschrijvers kunnen terugkeren naar de wetenschap en naar hun romans. Hebben we dan nog samizdat nodig? Of wordt het, nu alles mag worden uitgegeven, een museumstuk? Ik denk het, maar het kan toch geen kwaad om nog een paar stencilmachines te bewaren.

(Uit: György Konrád, Langzame opmerkingen in een snelle tijd. Berichten uit Boedapest en elders (vert. Henry Kammer). Amsterdam: Van Gennep, 1990, 39)

OVER DEZE RUBRIEK

Bc #119: Kamel Daoud

De laatste dag van een mensenleven bestaat niet. Buiten de boeken is er geen hoop, zijn er alleen zeepbellen die uit elkaar spatten. Dat is het beste bewijs voor de absurditeit van onze conditie, waarde vriend: niemand heeft een laatste dag, alleen een toevallige onderbreking van het leven.

(Uit: Kamel Daoud, Moussa of de dood van een Arabier (orig. Meursault, contre-enquête [2013], vert. Manik Sarkar), Amsterdam: Ambo|Anthos, 2015:32-3)

OVER DEZE RUBRIEK

Bc #118: Albert Camus

‘Houd uw mond, dat is beter voor uw zaak.’ In zekere zin leek het of deze zaak buiten mij om werd behandeld. Alles verliep zonder inbreng van mijn kant. Mijn lot werd bedisseld zonder dat mij naar mijn mening werd gevraagd.

(Uit: Albert Camus, De vreemdeling (orig. L’étranger [1942], vert. Peter Verstegen), Amsterdam: De Bezige Bij, 2013: 112)

OVER DEZE RUBRIEK