De waard en de parasiet: wie citeert wie in online medialand?

Een verkenning van welke nieuwsmedia het minst en het meest parasiteren, of worden geparasiteerd.
Lees verder

Advertenties

Dat mag dus niet #25: Wageningen Universiteit

Wageningen 1

vindplaats: https://bynder-media-eu-central-1.s3.eu-central-1.amazonaws.com/386E52AF-B22A-4F20-9E07456F950C78DA/6715A1EC-24EF-4E72-889BA4161B1794CC/ECB15A81-1234-4373-BF254109AAE059B8/WUR_huisstijlgids_3-2017.pdf?response-content-disposition=attachment%3Bfilename%3D%22WUR_huisstijlgids_3-2017.pdf%22%3Bfilename%2A%3DUTF-8%27%27WUR%255Fhuisstijlgids%255F3%252D2017.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20170426T093509Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=900&X-Amz-Credential=AKIAI23JIVF2HGLUN4NA%2F20170426%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=be3cf12226f2ebf2240f17c5f17611bf48656c509b1368dec9984e99aaf302aa

OVER DEZE RUBRIEK

DE ONDERPODCAST #18: Gretchen Parlato, Pépé Bradock, The Nordanians

Weather Report – river people
Field Music – all you’d ever need to say
Proof – da science
Luca Francesconi – Let me bleed
Bill Frisell – big shoe
gretchen parlato – in a dream
The Nordanians – Tabla Rasa
George Benson – feel like making love
Lô Borges – toda essa agua
April March & Aquaserge – des tics et des tocs
The Chap – we work in bars
Kemetic Just – do you remember (pépé bradock’s lonely daddy remix)

OVER DE ONDERPODCAST

Bc #85: Gustave Flaubert

‘Is u wel eens overkomen,’ vroeg Léon, ‘dat u in een boek een vaag idee aantrof dat u zelf al eerder had, een beeld dat vervaagd is en weer opdoemt uit een ver verleden, en dat een volledige weergave lijkt van uw meest verborgen gevoelens?’

(Uit: Gustave Flaubert, Madame Bovary (orig. [1857], vert. Hans van Pinxteren), Amsterdam: L.J. Veen, 2007, 105)

Alles Moet Blijven Zoals Het Is: Over Kantoorclichés en de Jeukmeuk van Japke-d. Bouma

‘We worden overspoeld met kantoorclichés op ons werk. Worden we daar beter van, vraagt Japke-d. Bouma zich wekelijks af.’

Zo worden de columns die Bouma wekelijks voor het NRC Handelsblad schrijft aangekondigd.

Het antwoord op wat ze zich afvraagt is steevast ‘nee’.

Eerder trok ik redelijk fel van leer tegen het volstrekt lege corporate jargon waar LinkedIn van krioelt. Op papier zou een column waarin wordt geageerd tegen de holle frasen die over menig Nederlandse kantoortafel vliegen er dus in moeten gaan als koek. Toch staan de stukjes van Bouma over ‘kantoorclichés’ me zo mogelijk nog veel meer tegen dan het betekenisloze idioom op LinkedIn.

Waarom dan? Vandaag vraag ik me af of we beter worden van het kantoorclichés-oeuvre van Japke-d. Bouma, aan de hand van twee columns: Werken op een flexplek: dat is de hel en Scrummen? Agile werken? Wat is dat?. (Ook de hel, wat Bouma betreft.)
Lees verder