Dat Mag Dus Niet #58: GasthuisZusters Antwerpen

Vindplaats: http://gza.kandesign.com/fileadmin/files/Handboek/HBhuisstijl.pdf

OVER DEZE RUBRIEK

Advertenties

DE ONDERPODCAST #41: Bruno Coulais, Kimba, Chow Daddy

Ilkae – anchor point
Veniece – stepchild
Bullion – wouldn’t it be nice
matthew herbert, bruno coulais et crapou – tainted love
Seyhan Karabay & Kardaslar – Nem Kaldi
Matthias ‘Matty’ Heilbronn Feat Terence Russell – that girl
sferische pianouhhhh
Kimba – Will I Move (Brabe Remix)
Wolfgang Amadeus Mozart – Requiem
chow daddy – batman
Innerzone Orchestra – Galaxy
lori lieberman – another galaxy
Heernt – Locked In A Basement
Yezda Urfa – the bases of dubenglazy (while dirk does the dance)

DOWNLOAD

OVER DE ONDERPODCAST

Bc #119: Kamel Daoud

De laatste dag van een mensenleven bestaat niet. Buiten de boeken is er geen hoop, zijn er alleen zeepbellen die uit elkaar spatten. Dat is het beste bewijs voor de absurditeit van onze conditie, waarde vriend: niemand heeft een laatste dag, alleen een toevallige onderbreking van het leven.

(Uit: Kamel Daoud, Moussa of de dood van een Arabier (orig. Meursault, contre-enquête [2013], vert. Manik Sarkar), Amsterdam: Ambo|Anthos, 2015:32-3)

OVER DEZE RUBRIEK

Dat Mag Dus Niet #57: Wageningen Universiteit

Vindplaats: https://bynder-media-eu-central-1.s3.eu-central-1.amazonaws.com/386E52AF-B22A-4F20-9E07456F950C78DA/6715A1EC-24EF-4E72-889BA4161B1794CC/ECB15A81-1234-4373-BF254109AAE059B8/WUR_huisstijlgids_3-2017.pdf?response-content-disposition=attachment%3Bfilename%3D%22WUR_huisstijlgids_3-2017.pdf%22%3Bfilename%2A%3DUTF-8%27%27WUR%255Fhuisstijlgids%255F3%252D2017.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20170426T093509Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=900&X-Amz-Credential=AKIAI23JIVF2HGLUN4NA%2F20170426%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=be3cf12226f2ebf2240f17c5f17611bf48656c509b1368dec9984e99aaf302aa

OVER DEZE RUBRIEK

All-inclusive op het Internet: Over platforms, produsers, en onzichtbaarheid

Een terugkerend punt van zorg op deze plek is de eeuwig paradoxale verhouding tussen vorm en inhoud. Enerzijds is het vaak de inhoud van een object waar veruit het meest op geschoten kan worden, anderzijds moet de vorm waarin die inhoud is gegoten vaak genoeg kritischer worden bekenen.

Een voorbeeld van zo’n vorm is het sociale medium, of, in bredere zin, het online platform. Facebook is op deze plek al te uit en te na besproken, en DE ONDERKAST is daar zeker niet uniek in. Toch heeft Facebook zelf het niet per se graag over Facebook, net zomin als bijvoorbeeld Airbnb het graag over Airbnb heeft. Beiden focussen ze zich liever op hun ‘community’ en op wat de gebruikers zoal aanleveren. Het gaat immers om de inhoud, toch?

Vandaag sta ik stil bij het platform, en waarom het platform zichzelf zo graag onzichtbaar maakt. Waarom kunnen we het eigenlijk beter niet hebben over het platform zelf, als het aan hen ligt? En waarom is het belangrijk om dit juist wel te doen?
Lees verder

Bc #118: Albert Camus

‘Houd uw mond, dat is beter voor uw zaak.’ In zekere zin leek het of deze zaak buiten mij om werd behandeld. Alles verliep zonder inbreng van mijn kant. Mijn lot werd bedisseld zonder dat mij naar mijn mening werd gevraagd.

(Uit: Albert Camus, De vreemdeling (orig. L’étranger [1942], vert. Peter Verstegen), Amsterdam: De Bezige Bij, 2013: 112)

OVER DEZE RUBRIEK

DE ONDERPODCAST #40: COgeNdshE, Madlib, Stealers Wheel

Allred & Broderick – Hey Stranger
stealers wheel – found my way to you
fromthefutureeverpassed
Madlib – Soon Over
Nikolai Glazunov – Violin Concerto
COgeNdshE – Rinjyu (Funckarma remix)
Steve Coleman – I’m burnin’ up (fire theme)
goh zou dit al gedaan zijn
Ron Jones – We’re Back
Edwin Birdsong – win tonight
Steve Miller – alice
Whirling Dervishes Of Konya – Sufi Sam Instrumental Music And Sacred Songs
The Redneck Manifesto – i don’t speak the monkey language, i just hear it
Feiertag – Uncanny Valley (Moods Remix)

DOWNLOAD

OVER DE ONDERPODCAST