Bc #83: Heinrich Böll

Wenn es überhaupt Freundschaft auf dieser Welt gibt, dann ist dieser Mann mein Freund.

(Uit: Heinrich Böll, Doktor Murkes gesammeltes Schweigen und andere Satiren. Cologne: Kiepenheuer & Witsch, 1959: 16)

Advertenties

Bc #82: Karel Čapek

Dat was nu juist [Jezus’] fout, dat hij geen geduld had. Hij wilde één twee drie de wereld verbeteren, tegen haar zin. Dat gaat niet. Hij had er niet zo vierkant en overijld op af moeten gaan. De waarheid moet gesmokkeld worden, in stukkies en beetjes, opdat de mensen eraan wennen. En niet één twee drie: verdeel alles wat je hebt, en dat soort uitspraken. Dat is een verkeerde methode. Hij had ingetogener moeten zijn bij wat hij deed.

(Uit: Karel Čapek, Kleine apocriefen (orig. Kniha apokryfů, trans. Aimé van Santen), Amsterdam: Jacob van Campen, 1949, ‘Ananias spreekt tot Benchanan’, 102)

DE ONDERPODCAST #16: BBQ Band, Brabe, Tuva Ensemble

Yannis Kyriakides – Legerdemain II
Tv On The Radio – repetition
BB&Q Band – imagination
Tuva Ensemble – ching söörtukchulerining yry
Jill Scott – can’t explain (42nd street happenstance)
houston person – ain’t misbehavin’
Nicolas Collins – broken light- part 1, corelli
Tribal Tech – big fun
Lone – rissotowe 4
Jonas Afonso – Tone (Brabe Remix)
The Whispers – some kinda lover
string connection – piosenka o wfg

OVER DE ONDERPODCAST

Bc #81: Witold Gombrowicz

Ik kon … mijn geheugen helpen, van maand tot maand een tocht door het verleden maken, maar waartoe? Wat kon ik, vraag ik u, met die litanie van details beginnen, hoe die hoeveelheid belevenissen in je op te nemen, terwijl elk van hen uiteenviel in een zwerm minuscule feitjes die tenslotte tot nevel verdampten – je zag je omringd door miljarden partikeltjes, opgelost in een ongrijpbare continuïteit …

(Uit: Witold Gombrowicz, Dagboek Parijs-Berlijn (orig. Dziennik III. [1953-69], vert. Paul Beers). Amsterdam: Moussault’s Uitgeverij, 1972: 31)